HSYC cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018 (27/03/2018)

HSYC cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018

KHLCNT Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018 (27/03/2018)

Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3) (27/03/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03-SCL2018: Sửa chữa nhà trực vận hành khu vực nhà máy Hàm Thuận - Đa Mi (27/03/2018)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03-SCL2018: Sửa chữa nhà trực vận hành khu vực nhà máy Hàm Thuận - Đa Mi

HSYC Cung cấp vỏ xe ô tô (27/03/2018)

Cung cấp vỏ xe ô tô

Cán bộ chủ chốt EVNHPC DHD tập huấn Đánh giá hiệu quả công việc KPIs Cán bộ chủ chốt EVNHPC DHD tập huấn Đánh giá hiệu quả công việc KPIs (23/03/2018)

Sáng ngày 21/3/2018, tại trụ sở Công ty, Phòng Tổ chức Lao động phối hợp với tư vấn Cloudjet Solutions tổ chức khóa tập huấn Đánh giá hiệu quả công việc – KPIs cho cán bộ quản lý của EVNHPC DHD.

KHLCNT các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 4) KHLCNT các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 4) (23/03/2018)

Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 4)

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi  (giai đoạn 2) Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (giai đoạn 2) (27/02/2018)

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 2. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển của Công ty. 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, trực tiếp. 4. Phương thức lựa chọn nhà...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video