Báo cáo kế toán riêng quý 3 năm 2017 Báo cáo kế toán riêng quý 3 năm 2017 (20/10/2017)

Báo cáo kế toán riêng quý 3 năm 2017

Báo cáo hợp nhất quý 3 năm 2017 Báo cáo hợp nhất quý 3 năm 2017 (20/10/2017)

Báo cáo hợp nhất quý 3 năm 2017

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (17/10/2017)

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giải trình số liệu tổng tài sản giảm Giải trình số liệu tổng tài sản giảm (15/08/2017)

Giải trình số liệu tổng tài sản giảm

Báo cáo riêng giữa niên độ 2017 Báo cáo riêng giữa niên độ 2017 (15/08/2017)

Báo cáo riêng giữa niên độ 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (15/08/2017)

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán (09/08/2017)

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (02/08/2017)

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017 (20/07/2017)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017

Báo cáo hợp nhất quý 2 năm 2017 Báo cáo hợp nhất quý 2 năm 2017 (20/07/2017)

Báo cáo hợp nhất quý 2 năm 2017

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video