Giải trình số liệu năm 2018 Giải trình số liệu năm 2018 (13/03/2019)

Giải trình số liệu năm 2018

Công bố thông tin Công bố thông tin (13/03/2019)

Công bố thông tin

Công bố thông tin bất thường Công bố thông tin bất thường (13/03/2019)

Công bố thông tin bất thường

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2018 Báo cáo tài chính riêng 31-12-2018 (12/03/2019)

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2018 (12/03/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2018

Về việc đăng ký quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 lần 2 Về việc đăng ký quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 lần 2 (12/03/2019)

Về việc đăng ký quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 lần 2

Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (06/03/2019)

Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công bố danh sách cổ đông lớn Công bố danh sách cổ đông lớn (25/01/2019)

Công bố danh sách cổ đông lớn

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018 Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018 (19/01/2019)

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 (19/01/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video