Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 (15/07/2019)

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (10/07/2019)

Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông báo công bố thông tin thay đổi người công bố Thông báo công bố thông tin thay đổi người công bố (05/07/2019)

Thông báo công bố thông tin thay đổi người công bố

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối (20/06/2019)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Thay đổi ngày chi trả cổ tức DNH năm 2018 đợt cuối Thay đổi ngày chi trả cổ tức DNH năm 2018 đợt cuối (04/06/2019)

Thay đổi ngày chi trả cổ tức DNH năm 2018 đợt cuối

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối (15/05/2019)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (26/04/2019)

Nghị quyết - Biên bản - Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý I 2019 Báo cáo tài chính riêng quý I 2019 (20/04/2019)

Báo cáo tài chính riêng quý I 2019

báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019 báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019 (20/04/2019)

báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019 Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019 (20/04/2019)

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video