Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát (28/08/2019)

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Giải trình số liệu bán niên năm 2019 Giải trình số liệu bán niên năm 2019 (13/08/2019)

Giải trình số liệu bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019 Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019 (13/08/2019)

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019 (13/08/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 (06/08/2019)

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019 Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019 (25/07/2019)

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019

Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019 Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019 (19/07/2019)

Công bố thông tin về việc: Nộp báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 trước kiểm toán; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 (15/07/2019)

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (10/07/2019)

Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video