Chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền Chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền (18/02/2020)

Chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2019 Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2019 (20/01/2020)

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2019

Giải trình số liệu quý 4 năm 2019 Giải trình số liệu quý 4 năm 2019 (17/01/2020)

Giải trình số liệu quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019 (17/01/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019 Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019 (17/01/2020)

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019

Giải trình số liệu quý 3 năm 2019 Giải trình số liệu quý 3 năm 2019 (16/10/2019)

Giải trình số liệu quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019 (16/10/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019

Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019 Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019 (16/10/2019)

Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát (28/08/2019)

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video