DHD tham gia tập huấn hệ thống phần mềm E-learning DHD tham gia tập huấn hệ thống phần mềm E-learning (24/07/2019)

Ngày 03-05/07/2019, tại tầng 17 tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc - Quận Ba Đình - Hà Nội. Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp với EVN đã tổ chức triển khai, tập huấn và tiếp nhận phần mềm E-Learning do Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao

DHD tham gia Hội nghị quản lý Kỹ thuật - An toàn Tổng công ty Phát điện 1 năm 2019 DHD tham gia Hội nghị quản lý Kỹ thuật - An toàn Tổng công ty Phát điện 1 năm 2019 (03/07/2019)

Ngày 20-21/06/2019, Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp với Công ty thủy điện Sông Tranh tổ chức Hội nghị quản lý Kỹ thuật - An toàn năm 2019 tại Thành phố Đà Nẵng.

DHD tham gia hội thảo cấp chuyên gia về DCS trong nhà máy điện DHD tham gia hội thảo cấp chuyên gia về DCS trong nhà máy điện (17/05/2019)

DHD tham gia hội thảo cấp chuyên gia về DCS trong nhà máy điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức. Hội thảo cấp chuyên gia về DCS nằm trong đề án đào tạo chuyên gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra từ ngày 08-10/05/2019 tại...

Dự án điện mặt trời nổi trên hồ Đa Mi hòa lưới thành công Dự án điện mặt trời nổi trên hồ Đa Mi hòa lưới thành công (15/05/2019)

Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ Đa Mi được Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) cùng các đơn vị liên quan tổ chức hòa lưới thành công lúc 13h46 ngày 13/5.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video