Lịch sử phát triển của Công ty

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, trước đây là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, được thành lập vào ngày 21/5/2001 trên cơ sở sáp nhập 2 cụm Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi.

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Tên giao dịch: DA NHIM – HAM THUAN – DA MI HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: EVNHPC DHD

Vốn điều lệ: 4.248.000.000.000 đồng

Số lượng phát hành: 424.800.000 cp

Giấy ĐKKD số: 4206000001, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 18/05/2005, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 18/9/2008 và lần 2 ngày 05/02/2010.

Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, trước đây là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, được thành lập vào ngày 21/5/2001 trên cơ sở sáp nhập 2 cụm Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi.

-  Nhà máy Đa Nhim là một trong những công trình thủy điện đầu tiên được xây dựng ở nước ta, thuộc nấc thang trên cùng, khai thác tiềm năng thủy điện to lớn của hệ thống sông Đồng Nai, nằm giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Công trình khởi công vào tháng 02/1962, chính thức phát điện tổ máy số 1 và 2 vào ngày 15/01/1964 và đến tháng 12/1964 hoàn thành toàn bộ công trình. Tổng công suất lắp đặt là 160 MW gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ 40 MW. Sản lượng điện theo thiết kế hàng năm là 980 triệukWh.

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

Thư viện Video