NM.Thủy điện Hàm Thuận

  • Tổng công suất 300MW
  • Sản lượng hàng năm 965 triệu kWh
  • Đưa vào vận hành khai thác từ năm 2001

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video