Giải trình số liệu bán niên năm 2019 Giải trình số liệu bán niên năm 2019 (13/08/2019)

Giải trình số liệu bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019 Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019 (13/08/2019)

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019 (13/08/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019

Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019 Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019 (19/07/2019)

Công bố thông tin về việc: Nộp báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 trước kiểm toán; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC

Báo cáo tài chính riêng quý I 2019 Báo cáo tài chính riêng quý I 2019 (20/04/2019)

Báo cáo tài chính riêng quý I 2019

báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019 báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019 (20/04/2019)

báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019 Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019 (20/04/2019)

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019

Giải trình số liệu năm 2018 Giải trình số liệu năm 2018 (13/03/2019)

Giải trình số liệu năm 2018

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2018 Báo cáo tài chính riêng 31-12-2018 (12/03/2019)

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2018 (12/03/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2018

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video