Giải trình số liệu quý 4 năm 2019 Giải trình số liệu quý 4 năm 2019 (17/01/2020)

Giải trình số liệu quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019 (17/01/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019 Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019 (17/01/2020)

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019

Giải trình số liệu quý 3 năm 2019 Giải trình số liệu quý 3 năm 2019 (16/10/2019)

Giải trình số liệu quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019 (16/10/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019

Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019 Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019 (16/10/2019)

Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019

Giải trình số liệu bán niên năm 2019 Giải trình số liệu bán niên năm 2019 (13/08/2019)

Giải trình số liệu bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019 Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019 (13/08/2019)

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019 (13/08/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019

Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019 Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019 (19/07/2019)

Công bố thông tin về việc: Nộp báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 trước kiểm toán; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video