Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối (15/05/2019)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (10/04/2019)

Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (10/04/2019)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 lần 2 Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 lần 2 (09/04/2019)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 lần 2

Công bố thông tin Công bố thông tin (13/03/2019)

Công bố thông tin

Công bố thông tin bất thường Công bố thông tin bất thường (13/03/2019)

Công bố thông tin bất thường

Về việc đăng ký quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 lần 2 Về việc đăng ký quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 lần 2 (12/03/2019)

Về việc đăng ký quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 lần 2

Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (06/03/2019)

Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công bố danh sách cổ đông lớn Công bố danh sách cổ đông lớn (25/01/2019)

Công bố danh sách cổ đông lớn

Công bố thông tin bất thường về tạm ứng cổ tức năm 2018 Công bố thông tin bất thường về tạm ứng cổ tức năm 2018 (09/11/2018)

Công bố thông tin bất thường về tạm ứng cổ tức năm 2018

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video