Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD (13/06/2017)

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD (13/06/2017)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD

Báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (06/06/2017)

Báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Dự thảo tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Dự thảo tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (06/06/2017)

Dự thảo tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (01/06/2017)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hồi đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hồi đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (03/04/2017)

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 Chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (24/03/2017)

Chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của DHD Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của DHD (24/03/2017)

Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của DHD

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng (23/03/2017)

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng

Thông báo danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán Thông báo danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán (13/01/2017)

Thông báo danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video