Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 6) (28/05/2018)

kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 6)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 5) (08/05/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 5)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đầu tư phát triển năm 2018 (07/05/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đầu tư phát triển năm 2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt2) (07/05/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt2)

HSYC cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018 (27/03/2018)

HSYC cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018

KHLCNT Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018 (27/03/2018)

Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video