Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 (02/02/2018)

Gói thầu " Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018" Ngày yêu cầu chuẩn bị HSĐX: 31.01.2018 Ngày đóng/mở thầu: 05.02.2018

Gói thầu DMS-19: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật các gói thầu EPC Gói thầu DMS-19: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật các gói thầu EPC (29/01/2018)

Nội dung chính của gói thầu DMS-19: Hỗ trợ kỹ thuật cho Chủ đầu tư trong giai đoạn xét thầu kỹ thuật; thương thảo; kiểm tra thiết kế; giám sát xây lắp, chạy thử vận hành, phát điện và đánh giá chất lượng thiết bị sau bảo hành cho các gói thầu EPC sau: Gói thầu...

Tên gói thầu DMS-16: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng cho các gói thầu DMS-8, DMS-9 và DMS-10 Tên gói thầu DMS-16: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng cho các gói thầu DMS-8, DMS-9 và DMS-10 (29/01/2018)

Nội dung chính của gói thầu DMS-16: Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng lắp đặt và trách nhiệm đối với bên thứ ba cho các gói thầu DMS-8; DMS-9 và DMS-10 của dự án.

DMS-14: Tư vấn Quản lý dự án DMS-14: Tư vấn Quản lý dự án (29/01/2018)

Đấu thầu hạn chế trong nước gói thầu DSM-14: Tư vấn Quản lý dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi. 1. Ban Quản lý dự án Sơn La; 2. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1; 3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Phát.

Gói thầu số 01-SCL2018: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi Gói thầu số 01-SCL2018: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi (26/01/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU, Gói thầu số 01-SCL2018: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi

DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo. DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo. (14/01/2018)

1. Tên gói thầu: Gói DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo.

DMS-8: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị quang điện DMS-8: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị quang điện (10/01/2018)

Thông báo mởi thầu:Gói DMS-8 Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị quang điện

(DMS-10): Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV (DMS-10): Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV (10/01/2018)

Thông báo mời thầu: gói thầu (DMS-10) Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV

Thông báo kết quả LCNT "Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản & bảo hiểm đổ vỡ máy móc năm 2018" Thông báo kết quả LCNT "Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản & bảo hiểm đổ vỡ máy móc năm 2018" (28/12/2017)

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-TĐĐHĐ ngày 28/12/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và bảo hiểm đổ vỡ máy móc năm 2018”, Công ty Cổ phần...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video