Giải trình số liệu quý 2-2018 Giải trình số liệu quý 2-2018 (18/07/2018)

Giải trình số liệu quý 2-2018

Báo cáo riêng quý 2-2018 Báo cáo riêng quý 2-2018 (18/07/2018)

Báo cáo riêng quý 2-2018

Báo cáo hợp nhất quý 2-2018 Báo cáo hợp nhất quý 2-2018 (18/07/2018)

Báo cáo hợp nhất quý 2-2018

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018 Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018 (20/04/2018)

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018

Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018 Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018 (20/04/2018)

Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018

Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018 Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018 (20/04/2018)

Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng giảm so với cùng kỳ năm trước Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (20/01/2018)

Giai trinh loi nhuan sau the nam 2017 tang giam so voi cung ky nam truoc

Báo cáo kế toán hợp nhất quý 4 năm 2017 Báo cáo kế toán hợp nhất quý 4 năm 2017 (20/01/2018)

Báo cáo kế toán hợp nhất quý 4 năm 2017

Báo cáo kế toán riêng quý 4 năm 2017 Báo cáo kế toán riêng quý 4 năm 2017 (20/01/2018)

Báo cáo kế toán riêng quý 4 năm 2017

Báo cáo kế toán riêng quý 3 năm 2017 Báo cáo kế toán riêng quý 3 năm 2017 (20/10/2017)

Báo cáo kế toán riêng quý 3 năm 2017

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video