Hội thao chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động ngày 01/05 (04/05/2016)

Ngày 24/3 Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đã tổ chức hội thao nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Đoàn thanh niên Công ty CPTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 Đoàn thanh niên Công ty CPTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 (22/06/2015)

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, được sự đồng ý của Đảng bộ và Ban lãnh đạo Công ty, Đoàn thanh niên Công ty CPTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi phối hợp với Công đoàn cơ sở công ty đã tổ chức chương trình kỉ niệm 65 năm...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

Thư viện Video