Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản (18/09/2018)

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

giải trình số liệu bán niên năm 2018 giải trình số liệu bán niên năm 2018 (30/08/2018)

Giải trình số liệu bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018 Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018 (14/08/2018)

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018 (14/08/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (06/08/2018)

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 (17/07/2018)

Chi trả cổ tức năm 2017 lần 3

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 (14/06/2018)

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 (21/05/2018)

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2017

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 (27/04/2018)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video