Báo cáo tài chính

Giải trình số liệu trong báo cáo kiểm toán năm 2020

 Giải trình số liệu trong báo cáo kiểm toán năm 2020

 File đính kèm

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 05/03/2021 05:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020