Thông tin mời thầu

HSYC cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018

HSYC cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018

Số TBMT 20180376600   -   00 Thời điểm đăng tải  27/03/2018 13:46
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z019881 - Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
 Điện thoại liên hệ 0633728171 - 0963371054
 Chủ đầu tư  
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018
 Tên dự toán mua sắm Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018
 Nguồn vốn Nguồn vốn của chủ đầu tư
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 14 Ngày
 
 
 
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn    Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước
 
 
[Tham dự thầu:]
 
 Hình thức nhận HSDT Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận HSDT từ ngày 27/03/2018 - 13:46 Đến ngày  30/03/2018 - 14:00
 Mua hồ sơ mời thầu Miễn phí
 Tên ngân hàng  
 Số tài khoản nhận tiền   Tên tài khoản   
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 
 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 30/03/2018 - 14:00
 
 
[Mở thầu:]
 
 Thời điểm mở thầu 30/03/2018 - 14:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Giá gói thầu 118.697.000 VND(Một trăm mười tám triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn)

TAGS:
Tác giả: P.KHVT ; xuất bản: 27/03/2018 02:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video