Kỹ thuật điện

Bài giảng về Thủy điện

Nội dung ebook Bài giảng về Thủy điện:

Chương i Khái quát về thủy năng và nguyên lý khai thác

Chương ii Các hộ dùng điện. Khái niệm về hệ thống điện. Biểu đồ phụ tải

Chương iii Tính toán thuỷ năng và chọn thông số của trạm thuỷ điện

Chương iv Xác định chế độ làm việc của trạm thủy điện

Chương v Quy hoạch và khai thác thủy năng

Link để tải ebook: http://www.ziddu.com/download/12393922/BaigiangthuydienVinamain.com.rar.html

Tác giả: Theo: vinamain.com ; xuất bản: 21/04/2011 03:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020