Tin Công ty DHD

Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo!

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Đỗ Minh Lộc tại buổi họp triển khai công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2020 của Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 18/02/2020.

Triển khai công tác đào tạo năm 2020

Tại buổi họp, ông Đỗ Minh Lộc đã tổng kết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2019. Trong năm qua, Công ty ĐHĐ đã thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật và nhân viên vận hành; phối hợp với các Trung tâm đào tạo uy tín và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia tổ chức đào tạo, thi sát hạch chức danh trưởng ca tại các nhà máy điện. Bên cạnh đó, Công ty đã cử cán bộ tham gia các lớp học nâng cao nghiệp vụ, lý luận chính trị tổ chức tại địa phương, Hà Nội và TP.HCM.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế tại Công ty và phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo ông Lộc, Công ty cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo. Ông Lộc thẳng thắng nhận xét: “Công tác đào tạo những năm qua mặc dù được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, kế hoạch chưa sát thực tế...Vì vậy, bắt đầu từ năm nay, Công ty cần làm tốt hơn nữa công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Công tác đào tạo ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, thương hiệu ĐHĐ”.

Ông Đỗ Minh Lộc - P.TGĐ Công ty ĐHĐ

Nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Công ty ĐHĐ đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-TĐĐHĐ ngày18/02/2020 thành lập Tổ phụ trách công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực do Phó Tổng giám đốc Đỗ Minh Lộc làm Tổ trưởng và 10 thành viên là cán bộ quản lý từ các Phòng ban, Phân xưởng. Trong năm 2020, Công ty ĐHĐ sẽ kiện toàn công tác bồi dưỡng, thi và sát hạch nghề theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 694/QĐ-EVN ngày 22/7/2016. Trong đó, Tổ phụ trách công tác đào tạo sẽ tham mưu lập chương trình đào tạo, đề cương, đáp án và quy định tiêu chí đối với cán bộ phụ trách kèm cập công nhân thi nâng bậc.

Đối với công tác đào tạo chuyên sâu, định hướng phát triển chuyên gia lĩnh vực vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện, Công ty đã đề cử 09 cán bộ có năng lực để tham gia chương trình đào tạo của Tổng công ty Phát điện 1. Trước mắt, các cán bộ này sẽ được đào tạo nâng cao ngoại ngữ theo đề án định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Phát điện 1 đồng thời tham gia các lớp đào tạo theo chuyên đề do Tổng công ty tổ chức. Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trong nước, các hãng sản xuất thiết bị nổi tiếng ở nước ngoài để đăng lớp đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực tự động điều khiển các thiết bị của nhà máy điện.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo năm 2020, Công ty ĐHĐ đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ. Tổ phụ trách đào tạo cùng các đơn vị trong Công ty chuẩn bị bài giảng theo hình thức E-Learning trong công tác đào tạo nội bộ. Các chuyên đề giảng dạy sẽ được chia sẻ và tham khảo thêm của các đơn vị bạn trong ngành điện để ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế tại Công ty.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 21/02/2020 11:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video