Báo cáo tài chính

Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019

Công bố thông tin về việc: Nộp báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 trước kiểm toán; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC

Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019. Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo riêng Quý 2/2019. Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo hợp nhất Quý 2/2019. Vui lòng xem file đính kèm.

Công văn giải trình số liệu báo cáo Quý 2/2019. Vui lòng xem file đính kèm.

TAGS:
Tác giả: Evnhpcdhd ; xuất bản: 19/07/2019 08:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020