Tin Công ty DHD

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi cán mốc 70 tỷ kWh.

Ngày 29/12/2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đạt sản lượng 70 tỷ kWh sau hơn 50 năm vận hành. Trong đó Đa Nhim đạt 42,4 tỷ kWh, Sông Pha đạt 1 tỷ kWh, Hàm Thuận đạt 17 tỷ kWh, Đa Mi đạt 9,6 tỷ kWh.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi có bề dày lịch sử lâu đời. Tiền thân của Công ty là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim (160MW), một trong những công trình thủy điện đầu tiên được xây dựng ở nước ta, được đưa vào vận hành từ năm 1964. Năm 1994, Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Sông Pha được đưa vào vận hành, đến năm 1997 toàn bộ 5 tổ máy của Thủy điện Sông Pha được đưa vào vận hành khai thác để tận dụng nguồn nước sau khi chạy máy Đa Nhim. Năm 2001, Nhà máy Thủy điện Đa Nhim sáp nhập thêm hai nhà máy thủy điện Hàm Thuận (300MW) và Đa Mi (175MW) hình thành nên Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi ngày nay.

H1. Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Năm 2017, Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim sản xuất được 1,4 tỷ kWh với số giờ vận hành kỷ lục lên đến 8488 giờ/năm (sau hơn 50 năm vận hành). Để đạt được thành tích như trên là nhờ công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng, vận hành được quan tâm đúng mức và tình hình thủy văn rất thuận lợi. Dấu ấn nổi bật trong năm 2017 là Công ty đã thực hiện đồng thời các biện pháp để rút ngắn thời gian ngừng máy sửa chữa bảo dưỡng, không ngừng máy sửa chữa đột xuất, các sự cố được khắc phục nhanh chóng.

Thành tích trên chính là thành quả của các thế hệ đi trước đã luôn gìn giữ và xây dựng nền móng vững chắc để các thế hệ sau tiếp tục phát huy truyền thống, các lợi thế sẵn có, chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.  

TAGS:
Tác giả: Anh Tuấn ; xuất bản: 02/01/2018 08:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video