Tin Công ty DHD

Công ty ĐHĐ tham gia Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019 của EVNGENCO1

Ngày 07/10/2019, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch Quý IV/2019. Tham gia Hội nghị có Hội đồng thành viên EVNGENCO1, Ban Tổng Giám đốc EVNGENCO1, Lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc EVNGENCO1 và Lãnh đạo các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty con, công ty liên kết. Dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Thịnh, các Ban Kế hoạch, Kỹ thuật Sản xuất, Tài chính Kế toán, Đấu thầu đã đã báo cáo cụ thể tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong toàn Tổng công ty Phát điện 1.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác sản xuất điện của các nhà máy nhiệt điện trong Tổng công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch. Tuy nhiên, các nhà máy thủy điện đang gặp khó khăn do lưu lượng nước về hồ rất thấp. Điện lượng sản xuất được trong toàn EVNGENCO1 là 28,997 tỷ kWh, đạt 101,75% kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt 77,9% kế hoạch năm.

Điểm cầu truyền hình tại Công ty ĐHĐ

Là một thành viên của EVNGENCO1, trong 9 tháng đầu năm 2019, Công ty ĐHĐ đã phát được 2,059 tỷ kWh. Về công tác đầu tư xây dựng, Công ty ĐHĐ đã xây dựng hoàn thành và đưa Nhà máy điện mặt trời Đa Mi vào vận hành thương mại từ ngày 01/06/2019. Đến thời điểm hiện tại, Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng đã sản xuất được 101,5 triệu kWh, vượt sản lượng thiết kế; Nhà máy điện máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất được 20,9 triệu kWh.

Đối với nhiệm vụ Quý IV/2019, EVNGENCO1 phấn đấu sản xuất 9,3 tỷ kWh cung cấp cho Hệ thống điện quốc gia. Để đạt được mục tiêu trên, công tác đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho các nhà máy điện được Lãnh đạo EVNGENCO1 đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, công tác cổ phần hóa sẽ được EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Công ty ĐHĐ phấn đấu sản xuất 610 triệu kWh trong Quý IV/2019 để đạt sản lượng 2.665 triệu kWh. Trong 03 tháng còn lại, Công ty sẽ cố gắng hoàn thành toàn bộ các hạng mục sửa chữa lớn thiết bị, đầu tư phát triển theo kế hoạch.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 07/10/2019 05:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video