Tin Công ty DHD

Công ty ĐHĐ thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn của ADB

Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo nội dung Thỏa thuận tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi ngày 26/09/2019, Công ty ĐHĐ đã phối hợp Công ty cổ phần khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức tiến hành đo kiểm môi trường khu vực Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi.

Tiến hành lấy mẫu nước tại hồ Đa Mi

Theo nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được ADB thông qua, Công ty ĐHĐ cần thực hiện đánh giá hàng quý về đa dạng sinh học tại hồ Đa Mi khi nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành. Trong đó, nội dung đánh giá chất lượng nước mặt theo các chỉ tiêu hóa lý và đánh giá tác động của Dự án đến hệ thủy sinh tại vị trí lắp đặt các mảng pin mặt trời cần được thực hiện trong Quý IV năm 2019. Theo yêu cầu của ADB, Công ty ĐHĐ thực hiện đánh giá chất lượng nước mặt và lấy mẫu phân tích phiêu sinh vật tại các tầng nước với độ sâu 10m, 20m và 30m tại 04 vị trí khác nhau trong khu vực thi công Dự án.

Lấy mẫu nước tại các mảng pin

Để thực hiện các nội dung theo yêu cầu của ADB, Công ty ĐHĐ đã phối hợp với Công ty cổ phần khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được ADB thông qua. Kết quả giám sát môi trường Quý IV sẽ được Công ty ĐHĐ báo cáo đến các ADB và các cơ quan liên quan để phối hợp theo dõi.

Đo nồng độ Oxy hòa tan tại điểm lấy mẫu

Công ty cổ phần khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức là thành viên thuộc League Group, Công ty hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, đào tạo và tư vấn đánh giá tư vấn công nhận phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Công ty Biển Đức có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường, tư vấn, xét nghiệm, kiểm định trong phòng thí nghiệm.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 06/11/2019 08:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

Thư viện Video