Tin Công ty DHD

Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tham gia Hội nghị giao ban tháng 11 Tổng công ty Phát điện 1

Ngày 07/11/2019, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11/2019 nhằm đánh giá công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 và triển khai kế hoạch tháng 11 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1.

Công ty ĐHĐ tham gia Hội nghị giao ban tháng 11/2019

Trong tháng 10, hoạt động SXKD - ĐTXD của Tổng công ty diễn ra tương đối thuận lợi: công tác sửa chữa lớn một số tổ máy nhiệt điện cơ bản bám sát được tiến độ; năng lực cấp than của các đối tác đáp ứng yêu cầu cho vận hành các nhà máy nhiệt điện; tình hình thủy văn một số hồ thủy điện có cải thiện như Sông Tranh 2, Hàm Thuận…; dự án Duyên Hải 3 mở rộng đã hoàn thành đốt than lần đầu và chuẩn bị đủ điều kiện để xông hơi lần đầu vào Turbin và hòa đồng bộ trong tháng 11/2019. Bên cạnh những thuận lợi đó, Tổng công ty tiếp tục đối diện với những khó khăn, thách thức do thủy văn một số hồ thủy điện vẫn chưa được cải thiện, mực nước tại một số hồ thủy điện còn thấp so với mực nước dâng bình thường như Bản Vẽ (thiếu 10m), Đại Ninh (thiếu 11,45m), Sông Tranh (thiếu 16,44m), Đa Nhim (thiếu 10m); công tác cung cấp than nhập khẩu gặp khó khăn, một số nhà máy nhiệt điện tiếp tục xảy ra nhiều sự cố, không đảm bảo độ khả dụng và bị suy giảm công suất.

Trong tháng 10, toàn Tổng công ty sản xuất được 2,707 tỷ kWh, lũy kế trong 10 tháng đầu năm đạt 31,689 tỷ kWh, tương đương 85,2% kế hoạch năm. Đối với kế hoạch tháng 11, toàn Tổng công ty phấn đấu đạt sản lượng 2,918 tỷ kWh. Bên cạnh công tác sản xuất, Tổng công ty tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy nhiệt điện Nghi Sơn, Uông Bí và Duyên Hải 3 đảm bảo chất lượng và tiến độ, đồng thời thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch.

Lãnh đạo Công ty ĐHĐ báo cáo tại Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo Công ty ĐHĐ, ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc đã báo cáo đến Hội nghị tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 10 và kế hoạch tháng 11. Đối với tình hình thủy văn, trong tháng 10, lưu lượng nước về hồ Đơn Dương là 27,01 m3/s, cao hơn cùng kỳ 2018 nhưng thấp hơn cùng kỳ TBNN. Lưu lượng về hồ Hàm Thuận là 83,09 m3/s, thấp hơn cùng kỳ 2018 và cùng kỳ TBNN. Về tình hình thiết bị, các tổ máy của Công ty ĐHĐ vận hành an toàn, ổn định sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều động từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Đối với công tác sản xuất điện, trong tháng 10, Công ty ĐHĐ sản suất được 263 kWh, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 2,322 tỷ kWh, tương đương 87,13% kế hoạch năm 2019. Trong tháng 11, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, vận hành ổn định các tổ máy phát điện để đạt sản lượng 208 triệu kWh theo kế hoạch đã đăng ký. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp các Bên liên quan hoàn thiện thủ tục chuyển đổi phương án khoan đoạn hầm còn lại (929m) của Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim để tiếp tục khoan hầm trong đầu năm 2020.

Mặc dù tình hình thời tiết trong những ngày đầu tháng 11 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc khẩn trương thực hiện công tác phòng chống lụt bão để ứng phó với cơn bão Nakri, Công ty ĐHĐ sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng để đạt được kế hoạch tháng 11 và cả năm 2019.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 08/11/2019 02:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

Thư viện Video