Tin Công ty DHD

Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tham gia Hội nghị giao ban tháng 9 Tổng công ty Phát điện 1

Ngày 09/09/2019, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2019 nhằm đánh giá công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 và triển khai kế hoạch tháng 9 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1.

Trong tháng 8, các nhà máy thủy điện trong toàn Tổng công ty vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của A0, tuân thủ các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa và mức nước giới hạn do Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia công bố. Công suất các nhà máy nhiệt điện có phần giảm so với tháng 7 do một số tổ máy dừng để sửa chữa theo kế hoạch. Đến cuối tháng 8, EVNGENCO1 đã sản xuất được 25,9 tỷ kWh đạt 69,6 % kế hoạch năm.

Đại diện lãnh đạo Công ty ĐHĐ, ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc đã báo cáo đến Hội nghị tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 8 và kế hoạch tháng 9. Trong tháng 8, các tổ máy của Công ty ĐHĐ vận hành an toàn, ổn định sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều động từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Về công tác sản xuất điện, trong tháng 8, Công ty ĐHĐ sản suất được 287 kWh, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 1,75 tỷ kWh, tương đương 65,75% kế hoạch năm 2019. Đối với công tác đầu tư xây dựng, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim và Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi đã đưa vào vận hành khai thác, góp phần cung cấp thêm sản lượng điện vào tổng sản lượng chung của EVNGENCO1. Trong tháng 9, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, vận hành ổn định các tổ máy phát điện để đạt sản lượng 249 triệu kWh theo kế hoạch đã đăng ký. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thi công Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim và Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác thanh quyết toán.

Lãnh đạo Công ty ĐHĐ báo cáo tại Hội nghị

Mặc dù tình hình thời tiết trong những ngày đầu tháng 9 diễn biến phức tạp có ảnh hưởng đến công tác vận hành, sửa chữa các tổ máy phát điện, Công ty ĐHĐ sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng để đạt được kế hoạch tháng 9 và cả năm 2019.

 

 

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 06/09/2019 01:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

Thư viện Video