Thông tin mời thầu

Cung cấp bộ làm mát gió Máy phát H5 Sông Pha

Cung cấp bộ làm mát gió Máy phát H5 Sông Pha

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

            Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp bộ làm mát gió Máy phát H5 Sông Pha” với các nội dung chính như sau:

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2018 của Công ty;

- Phạm vị cung cấp: Cung cấp bộ làm mát gió Máy phát H5 Sông Pha;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng điện tử;

- Hình thức nhận Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Đấu thầu điện tử;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự lựa chọn nhà thầu gói thầu này;

- Thời gian phát hành HSYC: từ 14giờ39.phút ngày 6/2./2018 đến trước 14 giờ45. phút ngày13./2./2018;

- Địa điểm phát hành HSYC: Các nhà thầu tham dự đăng ký và nhận hồ sơ yêu cầu miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn;

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX): Nhà thầu nộp HSĐX đến bên mời thầu bằng cách gửi thành công trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn trước thời điểm đóng thầu là .14giờ 45 phút ngày 13/2./2018 và nhà thầu nhận được thông báo xác nhận từ hệ thống. Trên hệ thống điện tử sẽ tiếp nhận HSĐX của tất cả các nhà thầu nộp HSĐX trước thời điểm đóng;

- Nhà thầu tham dự phải nộp bảo đảm dự thầu có giá trị: 10.000.000 đồng, hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 70 ngày kể từ thời điểm đóng thầu;

- Bên mời thầu tiến hành mở công khai HSĐX của các nhà thầu ngay sau thời điểm đóng thầu là 14 giờ 45 phút, ngày13./2./2018, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn;

Trân trọng./.

TAGS:
Tác giả: EVNHPC DHD ; xuất bản: 06/02/2018 05:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video