Thông tin mời thầu

Cung cấp cáp điện và các thiết bị điện tử

​ Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp cáp điện và các thiết bị điện tử”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp cáp điện và các thiết bị điện tử” với các nội dung chính như sau:

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2018 của Công ty;

- Phạm vị gói thầu: Cung cấp cáp điện và các thiết bị điện tử;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, rút gọn qua mạng điện tử;

- Hình thức nhận Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Đấu thầu điện tử;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự lựa chọn nhà thầu gói thầu này;

- Thời gian phát hành HSYC: từ 12.giờ22phút ngày6./2./2018 đến trước 14giờ00 phút ngày13./2./2018;

- Địa điểm phát hành HSYC: Các nhà thầu tham dự đăng ký và nhận hồ sơ yêu cầu miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn;

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX): Nhà thầu nộp HSĐX đến bên mời thầu bằng cách gửi thành công trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn trước thời điểm đóng thầu là 14 giờ .00 phút ngày13/2/2018 và nhà thầu nhận được thông báo xác nhận từ hệ thống. Trên hệ thống điện tử sẽ tiếp nhận HSĐX của tất cả các nhà thầu nộp HSĐX trước thời điểm đóng;

- Nhà thầu tham dự phải nộp bảo đảm dự thầu có giá trị: Không áp dụng

- Bên mời thầu tiến hành mở công khai HSĐX của các nhà thầu ngay sau thời điểm đóng thầu là 14. giờ 00. phút, ngày13./2/2018, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn;

TAGS:
Tác giả: P.KHVT ; xuất bản: 06/02/2018 05:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video