Thông tin mời thầu

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều tốc tổ máy H1 Hàm Thuận

Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp và mở HSDT): Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2016 đến 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2017 Thời điểm đóng thầu là: 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2017 Việc mở HSĐXKT sẽ được tiến hành công khai vào lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2017,

Vui lòng xem file đính kèm/userfile/User/captin1/files/2016/170110075427_0001.pdf

TAGS:
Tác giả: EVNHPC DHD ; xuất bản: 10/01/2017 08:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video