Thông tin mời thầu

Cung cấp thiết bị điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Cung cấp thiết bị điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

            Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp thiết bị điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim” với các nội dung chính như sau:

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2018 của Công ty;

- Phạm vị cung cấp: Cung cấp thiết bị điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng điện tử;

- Hình thức nhận Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Đấu thầu điện tử;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự lựa chọn nhà thầu gói thầu này;

- Thời gian phát hành HSYC: từ 14 .giờ 00 .phút ngày 6../2./2018 đến trước 15. giờ 00. phút ngày 9./2/2018;

- Địa điểm phát hành HSYC: Các nhà thầu tham dự đăng ký và nhận hồ sơ yêu cầu miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn;

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX): Nhà thầu nộp HSĐX đến bên mời thầu bằng cách gửi thành công trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn trước thời điểm đóng thầu là 15 giờ 00phút ngày 09/2/2018 và nhà thầu nhận được thông báo xác nhận từ hệ thống. Trên hệ thống điện tử sẽ tiếp nhận HSĐX của tất cả các nhà thầu nộp HSĐX trước thời điểm đóng;

- Nhà thầu tham dự phải nộp bảo đảm dự thầu có giá trị: 20.000.000 đồng, hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 70 ngày kể từ thời điểm đóng thầu;

- Bên mời thầu tiến hành mở công khai HSĐX của các nhà thầu ngay sau thời điểm đóng thầu là 15 giờ00. phút, ngày 09/02./2018, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn;

Trân trọng./.

TAGS:
Tác giả: P.KHVT ; xuất bản: 06/02/2018 05:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video