Tin Công ty DHD

DHD tham gia tập huấn hệ thống phần mềm E-learning

Ngày 03-05/07/2019, tại tầng 17 tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc - Quận Ba Đình - Hà Nội. Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp với EVN đã tổ chức triển khai, tập huấn và tiếp nhận phần mềm E-Learning do Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao

E-Learning là một phương thức dạy học mới dựa trên công nghệ thông tin, giúp giải quyết được bài toán đào tạo nguồn nhân lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với E-Learning người học có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, học những vấn đề bản thân quan tâm, phù hợp với năng lực và sở thích, phù hợp với yêu cầu công việc…

H1. Toàn cảnh khai giảng buổi tập huấn

Hệ thống E-learning bao gồm các tính năng chính như sau:

STT

Tên Chức năng

Mô tả

1

Tài liệu giảng dạy

 

1.1

Bài giảng

Chức năng quản lý giáo trình, bài giảng (syllabus ​)

1.2

Chương trình

Chức năng quản lý 1 chương trình (program ​) đào tạo.

1.3

Danh mục học thuật

Phân loại các bài giảng theo chuyên môn, nhóm chức
danh

1.4

Ngân hàng tài liệu

Quản lý toàn bộ các bài giảng, chương trình, bài tập,
câu hỏi …

2

Đào tạo

2.1

Nhóm

Quản lý việc phân loại user theo các nhóm thông
thường
nhóm thông minh (học viên vào nhóm tự
động theo các điều kiện lọc được cài đặt trước)

2.2

Khóa học

Quản lý khóa học theo đơn vị.

2.3

Cử đi học

Lên kế hoạch cử một nhóm học viên đi học một hoặc

3

​​Doanh Nghiệp

3.1

Giảng viên

Quản lý danh sách giảng viên của đơn vị

3.2

Học viên

Quản lý danh sách học viên theo đơn vị

3.3

Tổ chức – phòng ban

Quản lý danh sách các tổ chức – phong ban được sinh
từ hệ thống HRMS

3.4

Vị trí chức danh

Quản lý vị trí chức danh theo đơn vị

4

Thi trực tuyến

4.1

Cuộc thi

Quản lý các cuộc thi đang được diễn ra

4.2

Mẫu đề thi

Quản lý các mẫu đề thi. Hệ thống sẽ sử dụng mẫu đề
thi để tạo ra các đề thi

Trong quá trình triển khai hệ thống E-Learning, vai trò của giảng viên là rất quan trọng. Vì vậy, giảng viên không chỉ nắm bắt được phương pháp học tập mà còn là người tạo ra bài giảng phục vụ cho giảng dạy, các bài giảng E-Learning phục vụ cho việc tự học của người học.

H2. Giáo viên hướng dẫn tạo bài giảng, thi trắc nghiệm trên hệ thống phần mềm E-learning

Nội dung đào tạo có thể tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau như: nội bộ, các trung tâm đào tạo, đơn vị nước ngoài. Hình thức đào tạo cũng có sự lựa chọn khác nhau như: khóa học VOD (video on demand - được ghi hình), realtime (học theo thời gian thực), blended và flipped learning (học theo hình thức kết hợp hoặc đảo ngược), các khóa học offline... Các khóa học cần đảm bảo tiêu chí đào tạo và hiệu quả chung.

H3. Học viên tham gia buổi tập huấn

Có thể ứng dụng E-learning tại các đơn vị để học, thi thử và tạo các cuộc thi gồm các nội dung đưa vào hệ thống cũng dựa vào tiêu chuẩn E-learning và theo đó cần xây dựng các bài giảng về văn hóa doanh nghiệp, qui định công ty, đào tạo trưởng ca, đào tạo xử lý sự cố...cho các nhân sự mới, xây dựng các bài thi an toàn, thi nâng bậc...

H4. Các học viên đang thực hành tạo các mẫu đề thi trắc nghiệm

 

TAGS:
Tác giả: Anh Tuan ; xuất bản: 24/07/2019 05:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

Thư viện Video