Trung tâm DVKT

DHD thực hiện kiểm tra xử lý độ rung, độ đảo của tổ máy số 2 Thủy điện Bảo Lộc tăng cao

Từ ngày 19/01/2012 đến 16/02/2012 đội sửa chữa của TTDVKT thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đã tiến hành xử lý sự cố độ rung, độ đảo tăng  cao của tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Bảo Lộc

Thực hiện theo Hợp đồng nguyên tắc số 01/HĐNT-VRGBL-TĐĐHĐ ký ngày 09/09/2011 về việc xử lý sự cố, trung tu, đại tu các hệ thống thiết bị của Nhà máy Thủy điện Bảo Lộc giữa Công ty Cổ phần VRG Bảo Lộc và Công ty Cổ phần Thủy điện ĐaNhim- Hàm Thun- Đa Mi; theo yêu cầu của Công ty Cổ phần VRG Bảo Lộc, đội sửa chữa của TTDVKT đã tiến hành kiểm tra xử lý độ rung, độ đảo của tổ máy H2 Thủy điện Bảo Lộc. Thời điểm sự cố trùng với thời điểm Tết Nguyên đán, tuy nhiên đội sửa chữa của TTDVKT đã bắt tay vào kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân ngay khi được yêu cầu. Công tác xử lý độ rung, độ đảo tăng cao nhanh chóng được hoàn thành, tổ máy H2 Thủy điện Bảo Lộc tiếp tục đưa vào vận hành thương mại từ 16/02/2012.

 Một số hình ảnh về công tác kiểm tra, xử lý độ rung, độ đảo của tổ máy H2 tăng cao tại Nhà máy Thủy điện Bảo Lộc:

Tác giả: Theo: Phòng Tổng hợp (TTDVKT) - Ảnh Văn Cương (P.TVTK) ; xuất bản: 21/02/2012 08:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020