Tin Công ty DHD

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội vinh dự chào đón sự có mặt của đồng chí Dương Kim Viên - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Thành uỷ và đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Thành uỷ Bảo Lộc. Tham dự Đại hội có 60 đồng chí trong tổng số 67 đảng viên đang sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Tại Đại hội, các đại biểu và đảng viên được nghe Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Đảng uỷ Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020, các tham luận về công tác xây dựng Đảng và định hướng áp dụng thành tựu Cách mạng công nghệ 4.0.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần IV, Đảng bộ Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã chú trọng đến công tác xây dựng đảng. Các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn và bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên 35 quần chúng được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, tổng số đảng viên được kết nạp trong cả nhiệm kỳ là 10 đồng chí, tăng 19,6% so với nhiệm kỳ trước, đạt 100% so với chỉ tiêu.

Đồng chí Lê Văn Quang - TGĐ, UV BCH trình bày Báo cáo chính trị

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ IV là BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sự đồng tâm, đồng lòng đó đã mang lại những kết quả cụ thể khi Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim được đưa vào vận hành giai đoạn 1 với công suất 45 MW vào cuối năm 2018 và Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi với công suất 47,5 MWp chính thức vận hành thương mại vào ngày 01/6/2019, vượt tiến độ 01 tháng. Công tác sản xuất kinh doanh điện đạt được những thành tích cao, sản lượng điện bình quân đạt 2.765 triệu kWh, vượt 7,33% so với thiết kế và doanh thu bình quân qua đạt 1.448 tỷ đồng. Công ty luôn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và mức cổ tức từ 14 đến 24%/năm, tình hình tài chính ngày càng được cải thiện và các chỉ số tài chính đạt kết quả tốt.

Đồng chí Đỗ Minh Lộc - Phó Bí thư Đảng bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy

Từ năm 2015 đến 2020, Công ty luôn luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tại địa phương. Tổng giá trị các loại hình thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 3.038 tỷ đồng, riêng tỉnh Lâm Đồng hơn 1.163 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy và Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội như ủng hộ quỹ vì người nghèo, tặng quà tết cho các hộ nghèo tại khu vực các nhà máy với số tiền 530 triệu đồng; đóng góp quỹ tương trợ xã hội với số tiền 280 triệu đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa 60 triệu đồng; ủng hộ xây nhà 4 tình nghĩa, tình thương với số tiền trên 150 triệu đồng; ủng hộ vật chất cho trường học và hỗ trợ giáo dục các địa phương với số tiền gần 1.900 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà - KTT, UV.BCH trình bày tham luận tại Đại hội

Đại hội đã đưa ra những mục tiêu định hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Một là không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CB.CNV.

Ba là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng hướng tới mục tiêu vì sự nghiệp phát triển của Công ty.

Bên cạnh đó, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cụ thể để toàn thể đảng viên và CB.CNV phấn đấu từ năm 2020 đến 2025 như sau:

1. Bảo đảm vận hành an toàn ổn định thiết bị, công trình các nhà máy điện, phấn đấu sản lượng điện sản xuất trung bình hàng năm giai đoạn từ 2020 đến 2025 là 2,7 tỷ kWh.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các bước chuẩn bị để khởi công và xây dựng hoàn thành Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi giai đoạn 2. Hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim, phát đủ 100% công suất thiết kế 80MW trong năm 2021. Bổ sung quy hoạch, thực hiện chuẩn bị công tác đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2, nâng tổng công suất nhà máy Đa Nhim lên 320MW.

3.  Thực hiện hoàn thành 100% hạng mục công trình sửa chữa lớn theo kế hoạch hàng năm.

4. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Tối ưu hóa chi phí”.

5. Đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển Công ty.

6. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, công trình; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ gây thiệt hại cho Công ty.

7. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

8. Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của CB.CNV ngày càng được nâng cao.

9. Phấn đấu cổ tức hàng năm đạt 12%.

Biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Oánh - Bí thư Đảng uỷ.

2. Đồng chí Đỗ Minh Lộc - Phó Bí thư Đảng uỷ.

3. Đồng chí Lê Văn Quang - Uỷ viên Ban chấp hành.

4. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà - Uỷ viên Ban chấp hành.

5. Đồng chí Nguyễn Quang Đàm - Uỷ viên Ban chấp hành.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Kim Viên, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc đã biểu dương Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể đảng viên, CB.CNV đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành quả ấn tượng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc đưa ra 4 nhiệm vụ then chốt để Đảng bộ Công ty thực hiện trong nhiệm kỳ mới bao gồm: đẩy mạnh công tác xây dựng đảng bên cạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả; tăng cường đoàn kết, dân chủ, đổi mới và giữ gìn kỷ cương trong công tác; tăng cường công tác an sinh xã hội; và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Đồng chí Dương Kim Viên - Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 18 giờ 00 cùng ngày.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 30/05/2020 08:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

Thư viện Video