Tin Công ty DHD

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội đại diện chi 422.263.870 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng công ty Phát điện 1 là cổ đông lớn nhất của Công ty được đại diện bởi ông Nguyễn Quang Cương - Phó Tổng Giám đốc và còn các cổ đông khác cùng tham gia đại hội.

H1. Toàn cảnh hội nghị

H2. Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch công ty chủ trì đại hội

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư; báo cáo kiểm toán tài chính và kiểm soát năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tại đại hội, Ông Lê Văn Quang - UV.HĐQT Công ty báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2017, trong năm 2017 dưới sự chỉ đạo, quản lý điều hành của HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, chủ động trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

H2. Ông Lê Văn Quang - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, các cổ đông được ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu đạt 1.725,4 tỷ đồng đạt 112,8% so với kế hoạch;

Chi phí đạt 910,7 tỷ đồng đạt 99,5% so với kế hoạch;

Lợi nhuận đạt 814,7 tỷ đồng đạt 133,1% so với kế hoạch;

Năm 2017, chia cổ tức là 18% đạt 180% so với kế hoạch, điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Phương hướng hoạt động sản xuất và đầu tư năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu trọng tâm như sau:

Doanh thu đạt 1.615,7 tỷ;

Chi phí đạt 938,7 tỷ đồng;

Lợi nhuận đạt 677,0 tỷ đồng;

Thực hiện các dự án xây dựng điện đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Năm 2018, kế hoạch chia cổ tức là 10%.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông. Các vấn đề đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội đều được các cổ đông tán thành 100%.

H3. Ông Nguyễn Quang Cương - Phó Tổng giám đốc GENCO1 phát biểu chỉ đạo

Một số hình ảnh:

 

 

TAGS:
Tác giả: TCLD ; xuất bản: 15/05/2018 10:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video