Trung tâm DVKT

Giới thiệu chung

Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật Đa-Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi được thành lập theo nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.                 Địa chỉ: 80A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, TX. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Tel: (84) 63 2213124, Fax: (84) 63 3725 352 Email: esc@dhd.com.vn, www.dhd.com.vn     Giám Đốc - Ô.Nguyễn Đình Chiến ĐTDĐ: 0963 977 292 Email: chiennd@dhd.com.vn

Tác giả: Admin ; xuất bản: 18/03/2010 04:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020