Thông tin mời thầu

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (giai đoạn 2)

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 2. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển của Công ty. 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, trực tiếp. 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 02 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2018. 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Email: haiph@dhd.com.vn, hiepvs@dhd.com.vn, Điện thoại: 0263.3728 171 (số lẻ: 63657) 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng 8. Bảo đảm dự thầu: 132.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tài chính. 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2018 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2018.

Vui lòng xem file đính kèm: tại đây

TAGS:
Tác giả: P.KHVT ; xuất bản: 27/02/2018 07:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video