Tin Công ty DHD

Hội Cựu chiến binh(CCB) Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi tổ chức Đại hội lần thứ IV

Thực hiện công văn số 131 HD/CCB-LĐ ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Đại hội CCB các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi nhiệm kỳ 2012 – 2017 và xây dựng Phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Được sự chấp thuận của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty, ngày 03 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Phó, UV. BTV Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Bảo Lộc; đồng chí Lê Văn Quang, Đảng ủy viên - Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty; đại diện Hội CCB các đơn vị thuộc khối 487 (khối CCB các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp) trên địa bàn TP. Bảo Lộc; các đơn vị bạn cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công Công ty.

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Trí Chung, Phó chủ tịch Hội CCB Công ty thay mặt BCH hội đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác hội khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

H1.Đại diện BCH nhiệm kỳ III trình bày báo cáo tại Đại hội

Hội viên tham dự Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và đầy trách nhiệm về Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ III, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) mà Ban chấp hành khóa III đã trình bày.

H2. Hội viên trình bày tham luận tại Đại hội

Ghi nhận kết quả hoạt động của Hội CCB Công ty trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lê Văn Quang thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ đạo: Trong quá trình hoạt động, Hội CCB cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Công ty ở từng giai đoạn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

H3. Đồng chí Lê Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu Đại biểu dự Đại hội CCB Thành phố Bảo Lộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tập trung và nhất trí cao. Đồng chí Chu Xuân Thanh và đồng chí Ngô Trí Chung tiếp tục được Hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch hội.

H4. Đồng chí Nguyễn Đức Phó phát biểu tại Đại hội 

Đại hội đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu Đại biểu dự Đại hội CCB Thành phố Bảo Lộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tập trung và nhất trí cao. Đồng chí Chu Xuân Thanh và đồng chí Ngô Trí Chung tiếp tục được Hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch hội.

Một số hình ảnh Đại hội:

H5.Đoàn chủ tịch tổ chức thảo luận tại Đại hội.

H6. Lãnh đạo Thành hội Bảo Lộc và Lãnh đạo Công ty chụp hình lưu niệm với Hội CCB Công ty.

TAGS:
Tác giả: Trí Chung ; xuất bản: 10/03/2017 01:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video