Tin Công ty DHD

Hội nghị Quản lý kỹ thuật Công ty năm 2019

Ngày 15 tháng 08 năm 2019, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức Hội nghị Quản lý Kỹ thuật năm 2019 nhằm phân tích, đánh giá quá trình quản lý, công tác quản lý hồ sơ, tài liệu, quản lý kỹ thuật, vật tư thiết bị tồn kho và vận hành thiết bị trong Công ty. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Công ty, Trưởng, Phó các đơn vị, Tổ trưởng, Trưởng ca, Trưởng kíp, các Kỹ sư đại diện cho các phòng, phân xưởng và Trung tâm dịch vụ trong Công ty.

H1. Ông Đỗ Minh Lộc - P.TGĐ Công ty phát biểu khai mạc hội nghị QLKT năm 2019

Tại Hội nghị, Phòng Kỹ thuật và An toàn đã báo cáo thực trạng quản lý hồ sơ, tài liệu và quản lý kỹ thuật trong thời gian vừa qua; Phân xưởng vận hành Đa Nhim-Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi báo cáo tồn tại công tác quản lý vận hành, sửa chữa, xử lý sự cố thiết bị, công trình.

H2. Ông Diệp Chí Hiếu - TP.KTAT báo cáo tham luận công tác quản lý hồ sơ kỹ thuật

H3. Ông Ngô Hạnh Đăng - QĐ.PXVH Đa Nhim - Sông Pha báo cáo tham luận về quản lý vận hành thiết bị, công trình.

Phòng Vận hành - Thị trường điện báo cáo tham luận các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, cách tính toán doanh bị giảm do ảnh hưởng từ công tác sửa chữa không đúng kế hoạch, sự cố, tình trạng thiết bị không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gây ảnh hưởng đến doanh thu và đưa ra các giải pháp để tăng doanh thu trong thời gian tới. TTDVKT báo cáo tham luận về công tác bảo dưỡng hướng đến độ tin cậy thiết bị (RCM) nhằm đảm bảo đưa tổ máy vào vận hành ổn định đáp ứng các yêu cầu của thị trường điện.

H4. Ông Nguyễn Quang Đàm - P.GĐ TTDVKT báo cáo tham luận về bảo dưỡng RCM

Thông qua các báo cáo, các thành viên tham dự Hội nghị đã thảo luận, phân tích nguyên nhân các vấn đề tồn tại thiết bị, nguy cơ tiềm ẩn sự cố và đề ra giải pháp khắc phục sự cố, quản lý vận hành…để công tác quản lý kỹ thuật trong công ty ngày càng tốt và hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, công tác quản lý sử dụng vật tư, thiết bị và công tác AT-VSMT-PCCN cũng được các đại biêu tham dự Hội nghị quan tâm. Công ty luôn quan tâm đến công tác thực hiện bảo dưỡng theo kế hoạch bảo dưỡng RCM nhằm đánh giá tình trạng bảo dưỡng, bảo trì thiết bị một cách an toàn hiệu quả. Qua Hội nghị giúp các đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong công tác quản lý thiết bị, công trình trong Công ty.

H5. Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở nội dung của các tham luận, ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị Tổng Giám đốc Công ty đã có ý kiến phát biểu tại hội nghị và hội nghị có những kết luận sau:

+ Phòng Kỹ thuật và An toàn nghiên cứu thực hiện việc số hoá các hồ sơ, tài liệu chưa có file mềm trước đây, thực hiện lắp đặt thiết bị lưu trữ chuyên dùng trong năm 2020 để lưu trữ đồng bộ tất cả hồ sơ, tài liệu của Công ty.

+ Hàng quý, cần chủ trì thực hiện từng chuyên đề liên quan đến công tác QLKT.

+ TTDVKT tổ chức biên soạn mới các hướng dẫn công việc bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) cho các thiết bị thuộc ĐNMR & Điện mặt trời, OCC... Rà soát, cập nhật các hướng dẫn công việc BDSC không còn phù hợp.

+ TTDVKT chủ trì biên soạn các tài liệu liên quan đến thực hiện BDSC theo RCM, tổ chức phân tích, thẩm định, phê duyệt.

+ Các đơn vị phải tham gia đầy đủ các cuộc họp lập BBKS & PAKT theo quy chế thực hiện SCL đã ban hành. Đối với công tác SCL có nâng cấp, thay mới thiết bị, việc khảo sát và lập phương án cần phải chi tiết và chặt chẽ.

H6. Ông Lê Văn Quang – TGĐ Công ty  phát biểu chỉ đạo hội nghị QLKT năm 2019

+ Phân xưởng vận hành là đơn vị giám sát chính đối với công tác BDSC thiết bị trong các nhà máy. PX CKTC là đơn vị giám sát chính đối với các SCL công trình, xây dựng thuê ngoài.

+ TTDVKT, PKTAT và các bộ phận vận hành phối hợp kiểm tra kho. Ít nhất từ cấp tổ trưởng trở lên phải nắm được số lượng, chất lượng các vật tư quan trọng liên quan trong kho.

+ Các đơn vị đề xuất các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vật tư như quản lý, nhận diện, khai thác vật tư trong kho, dự trù vật tư, vật tư chiến lược.

+ Định kỳ hàng tháng PKHVT : Công bố danh mục các dự trù vật tư đã thực hiện, dự kiến thời gian thực hiện để các đơn vị nắm được thông tin, công bố vật tư tồn kho, gửi cho các phân xưởng, PKTAT; PKHVT chủ trì cùng các đơn vị xây dựng định mức hàng tồn kho theo chỉ đạo của EVNGENCO1.

TAGS:
Tác giả: Anh Tuan ; xuất bản: 06/09/2019 01:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

Thư viện Video