Tin Công ty DHD

Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Ngày 16/01/2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Về tham dự Hội nghị có Ô. Phùng Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 và các Trưởng, Phó Ban của Tổng công ty Phát điện 1; Ô. Nguyễn Trọng Oánh - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc Công ty và các Trưởng, Phó phòng chuyên môn, phân xưởng cùng với 75 CBCNV đại diện hơn 250 CBCNV của Công ty về tham gia hội nghị.

Hội nghị đã nghe Ô.Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Báo cáo đã nêu rõ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được. Năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như: Sản lượng điện sản xuất đạt 115,19%; doanh thu sản xuất điện đạt 154,9%; lợi nhuận đạt 194,48%. Ngoài ra, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2019.

Hội nghị cũng được nghe Ô. Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim và Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi. Các gói thầu và công tác giải ngân đã và đang được triển khai đúng tiến độ được phê duyệt. Ngày 04/01/2019, tổ máy số 5 đã hoàn thành  vận hành thử thách 72 giờ liên tục với công suất 45MW và sản lượng điện đã phát được là 3.240.000kWh. Trong năm 2019, Công ty quyết tâm hoàn thành toàn bộ Dự án và phát điện công suất thiết kế 80MW.

Tại hội nghị cũng được Ô. Lê Xuân Phong - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty đã báo cáo cụ thể tình hình thu chi Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi năm 2018.

Ô. Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc đã tổng kết, tóm tắt những nội dung chính tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ô. Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã phân tích những mặt tồn tại, yếu kém và yêu cầu CBCNV Công ty phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2019.

Cũng trong Hội nghị này, Ô. Trịnh Quang Tiến Phước - Phó Chủ tịch Công đoàn đã thay mặt Lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua năm 2019.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và đề ra phương hướng cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

TAGS:
Tác giả: Thaodtp ; xuất bản: 31/01/2019 08:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

Thư viện Video