Tin Công ty DHD

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2017, với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Ngày 17/05/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Huấn luyện ATVSLĐ Hoàng Bảo Vinh, tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc nhóm 4.

Tại đợt huấn luyện, gần 60 cán bộ, công nhân viên và người lao động được các giảng viên của Công ty Tư vấn Huấn luyện ATVSLĐ truyền đạt những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động như: Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, chính sách của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động, nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Qua đợt huấn luyện đã giúp nâng cao nhận thức cũng như tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, từ đó có ý thức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty. Kết thúc đợt huấn luyện, các CB.CNV tham gia làm bài kiểm tra đạt yêu cầu và được lập sổ theo dõi theo quy định.

Một số hình ảnh trong huấn luyện:

H1. Giảng viên: ThS. TRƯƠNG NGỌC LÝNguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH Lâm Đồng

H2. Toàn cảnh lớp Huấn luyện

 

TAGS:
Tác giả: Minh Dũng ; xuất bản: 05/06/2017 01:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video