Thông tin mời thầu

KHLCNT Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018

Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018

1. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

2. Tên gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim năm 2018;

3. Số lượng gói thầu: 01 gói;

4. Nguồn vốn của gói thầu: Đối ứng của chủ đầu tư;

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03 năm 2018;

8. Loại hợp đồng: Trọn gói;

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 ngày.

TAGS:
Tác giả: P.KHVT ; xuất bản: 27/03/2018 02:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video