Thông tin mời thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 6)

kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 6)

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu(VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện HĐ
1 Phi tư vấn Bảo hiểm mọi rủi ro công trình dân dụng đã hoàn thành năm 2018 247.500.000 SXKD năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 12 Tháng
2 Hàng hóa Cung cấp Tạp phẩm Quý III và Quý IV năm 2018 131.327.900 SXKD năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 15 Ngày
3 Hàng hóa Cung cấp dụng cụ Kỹ thuật an toàn năm 2018 329.367.500 SXKD năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 60 Ngày
4 Hàng hóa Cung cấp điện thoại và máy tính (Đợt 2) 369.017.000 SXKD năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 07 Ngày
5 Tư vấn Quan trắc chuyển dịch chu kỳ 16 - Công trình thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi 1.920.000.000 SXKD năm 2018 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 3 năm 2018 Trọn gói 90 Ngày
6 Tư vấn Quan trắc chuyển dịch chu kỳ 15 - Công trình thủy điện Đa Nhim và Sông Pha 1.850.000.000 SXKD năm 2018 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 3 năm 2018 Trọn gói 90 Ngày
7 Phi tư vấn Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho CB.CNV khu vực Hàm Thuận – Đa Mi năm 2018 82.063.600 SXKD năm 2018 Ký hợp đồng trực tiếp, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 03 Ngày
8 Phi tư vấn Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho CB.CNV khu vực Đa Nhim – Sông Pha năm 2018 71.769.600 SXKD năm 2018 Ký hợp đồng trực tiếp, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 3 Ngày
9 Phi tư vấn Đào tạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 174.000.000 SXKD năm 2018 Ký hợp đồng trực tiếp, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 5 Ngày

TAGS:
Tác giả: KHVT ; xuất bản: 28/05/2018 08:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video