Thông tin mời thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt2)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt2)

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu(VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện HĐ
1 Hàng hóa Cung cấp thiết bị kích từ máy phát Sông Pha 3.695.956.000 Sửa chữa lớn năm 2018 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 105 Ngày
2 Hàng hóa Cung cấp Van an toàn bình khí nén và Gu dông máy phát thủy điện Đa Mi 323.235.000 Sửa chữa lớn năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 30 Ngày
3 Hàng hóa Cung cấp vật tư thiết bị cho các công trình SCL Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận - Đa Nhim năm 2018 (Đợt 2) 967.533.600 Sửa chữa lớn năm 2018 Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 07 Ngày
4 Hàng hóa Cung cấp vật tư thiết bị viễn thông Hàm Thuận - Đa Mi năm 2018 918.021.500 Sửa chữa lớn năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 30 Ngày
5 Hàng hóa Cung cấp tổng đài điện thoại Alcatel, thiết bị thủy văn và mạng máy tính 2.978.371.550 Sửa chữa lớn năm 2018 Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 60 Ngày
6 Hàng hóa Cung cấp hệ thống đo mưa, đo nước và trạm cảnh báo lũ 891.000.000 Sửa chữa lớn năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 30 Ngày
7 Hàng hóa Cung cấp dàn accu 48VDC, bộ inverter 01pha và bộ charger 03 pha 2.753.828.000 Sửa chữa lớn năm 2018 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 120 Ngày
 

TAGS:
Tác giả: KHVT ; xuất bản: 07/05/2018 08:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video