Thông tin mời thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 5)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 5)

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu(VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện HĐ
1 Hàng hóa Cung cấp thiết bị văn phòng 69.886.300 SXKD năm 2018 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 07 Ngày
2 Phi tư vấn Hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm năm 2018 59.921.400 SXKD năm 2018 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 15 Ngày
3 Xây lắp Sửa chữa hệ thống cống thoát nước khu vực trạm phân phối nhà máy thủy điện Đa Nhim 53.696.000 SXKD năm 2018 Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 10 Ngày
4 Phi tư vấn Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2018 157.564.000 SXKD năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 15 Ngày
5 Hàng hóa Cung cấp thiết bị, phụ kiện máy điều hòa và máy tắm nước nóng 364.284.600 SXKD năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 15 Ngày

TAGS:
Tác giả: KHVT ; xuất bản: 08/05/2018 08:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video