Thông tin mời thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đầu tư phát triển năm 2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đầu tư phát triển năm 2018

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu(VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện HĐ
1 Hàng hóa Cung cấp thiết bị thử nghiệm và máy đo năm 2018 1.865.600.000 Đầu tư phát triển năm 2018 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 60 Ngày
2 Tư vấn Thiết kế hệ thống xả, giám sát dòng chảy tối thiểu sau đập Hàm Thuận 145.997.500 Đầu tư phát triển năm 2018 Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 30 Ngày
3 Hàng hóa Cung cấp lắp đặt, thử nghiệm,hiệu chỉnh hệ thống xả, giám sát dòng chảy tối thiểu sau đập Hàm Thuận 2.300.000.000 Đầu tư phát triển năm 2018 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2018 Trọn gói 45 Ngày
4 Hàng hóa Cung cấp thiết bị cơ khí năm 2018 701.800.000 Đầu tư phát triển năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ

TAGS:
Tác giả: KHVT ; xuất bản: 07/05/2018 08:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video