Thông tin mời thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3)

(Vui long xem file dinh kem)

TAGS:
Tác giả: EVNHPC DHD ; xuất bản: 27/03/2018 02:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video