Tin Công ty DHD

Kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ và Bảo vệ môi trường tại Công ty ĐHĐ

Thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt, trong thời gian từ ngày 12/2 đến 20/2/2020, Công ty ĐHĐ đã tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ, PCCN và BVMT tại các nhà máy điện, văn phòng làm việc và nhà trực vận hành tại khu vực Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi và Văn phòng Bảo Lộc.

Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, ông Diệp Chí Hiếu - Chủ tịch Công đoàn làm Phó Trưởng đoàn, các Kỹ sư an toàn và Lãnh đạo các phòng, phân xưởng trong Công ty.

Kiểm tra ATVSLĐ tại nhà máy điện mặt trời Đa Mi

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra các tồn tại cần khắc phục về công tác ATVSLĐ, PCCN và BVMT. Trong đó, một số nội dung liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động tại khu vực vận hành sản xuất điện và khu văn phòng làm việc phải triển khai khắc phục ngay. Đối với các tồn tại, khiếm khuyết trong quá trình xây dựng ảnh hưởng đến môi trường, Phòng KTAT ghi nhận, lập kế hoạch để triển khai trong thời gian tiếp theo.

Tại buổi họp kết luận về công tác ATVSLĐ Công ty, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Minh Lộc thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót của các đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại từng nơi làm việc. Ông Đỗ Minh Lộc yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh hoạt động của mạng lưới ATVSV trong Công ty nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng ATVSV. Trong thời gian tới, mạng lưới ATVSV Công ty sẽ tổ chức giao ban định kỳ có sự tham dự của Lãnh đạo Công ty và Công đoàn để chỉ đạo kịp thời xử lý các tồn tại trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Phó Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo các đơn vị nâng cao kiến thức của người lao động về ATVSLĐ, tăng cường học tập các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường để áp dụng trực tiếp vào công việc vận hành, sản xuất điện hàng ngày.

Họp đánh giá công tác ATVSLĐ sau kiểm tra

Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong toàn Công ty. Ngoài công tác giữ gìn, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện hàng ngày tại các vị trí làm việc, Công ty thành lập đoàn kiểm tra định kỳ theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH và Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhờ thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường mà nhiều năm qua Công ty ĐHĐ luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất, giữ gìn cảnh quang sạch đẹp tại các nhà máy điện và văn phòng làm việc.

Một số hình ảnh đợt kiểm tra:

Kiểm tra ATVSLĐ tại nhà máy Đa Mi

Kiểm tra trang thiết bị PCCC

Kiểm tra ATVSLĐ tại Văn phòng Bảo Lộc

 

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 06/03/2020 12:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video