Tin Công ty DHD

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu DMS - 10: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm trạm và đường dây 110kV - Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi

Ngày 21/06/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng gói thầu DMS - 10: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm trạm và đường dây 110kV - Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi giữa Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và Nhà thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I - Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin - Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng (Liên Danh PCC1-AIT-ATS).

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I, Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin và Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng là những nhà thầu có uy tín, năng lực và kinh nghiệm. 

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I đã và đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, đặc biệt là các dự án tổng thầu EPC, PC có cấp điện áp đến 500kV và các dự án có tính đặc thù cao (trạm GIS, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…)

Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin có phạm vi hoạt động gồm tư vấn và cung cấp giải pháp, sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ, xây dựng và hoàn thiện các dự án trạm biến áp, đường dây truyền tải, đường dây phân phối, nhà máy điện năng lượng tái tạo, hệ thống tự động hóa, hệ thống phân phối điện trung áp, hệ thống phân phối điện hạ áp,…trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong thời đại số hóa theo định hướng thị trường công nghệ mới.

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng đã từng bước khẳng định uy tín trên thị trường về cung cấp giải pháp tự động hóa và điều khiển hệ thống điện. Công ty đã thực hiện thành công hàng loạt dự án tích hợp trạm biến áp từ 110kV đến 500kV và khẳng định được vị trí dẫn đầu thị trường này tại Việt Nam.

Liên Danh PCC1-AIT-ATS đã được tin tưởng giao triển khai gói thầu DMS - 10: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm trạm và đường dây 110kV - Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi. Thời gian thi công gói thầu là 11 tháng.

Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I - Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin - Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng cam kết sẽ thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đã đề ra, đáp ứng yêu cầu của dự án.

TAGS:
Tác giả: Hoang Phuong ; xuất bản: 02/07/2018 10:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

Thư viện Video