Nhà máy thủy điện Đa Mi

NM.Thủy điện Đa Mi

  • Tổng công suất 175MW
  • Sản lượng hàng năm 590 triệu kWh.
  • Đưa vào vận hành khai thác từ năm 2001

Tác giả: ; xuất bản: 24/12/2014 01:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020