Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết - Biên bản - Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Vui lòng xem file đính kèm.

TAGS:
Tác giả: evnhpcdhd ; xuất bản: 26/04/2019 03:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020