Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

  • Tổng công suất 160MW
  • Sản lượng hàng năm 1 tỷ kWh
  • Năm 1964 đưa vào vận hành khai thác
  • Năm 2005 phục hồi thay đổi thiết bị công nghệ mới 
  • Dự án phục hồi đã hoàn thành vào tháng 08/2006

Tác giả: ; xuất bản: 24/12/2014 01:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

Thư viện Video