Thông tin mời thầu

Thông báo hủy thầu, gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, giai đoạn 2

TAGS:
Tác giả: KHVT ; xuất bản: 30/05/2018 09:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video