Thông tin mời thầu

Thông báo huỷ thầu gói thầu số 03-SCL2019: Sửa chữa công trình nhà trực vận hành khu vực Hàm Thuận-Đa Mi và Sửa chữa công trình nhà Trung tâm dịch vụ kỹ thuật, nhà trực vận hành và sửa chữa khu vực Đa Nhim-Sông Pha

Tác giả: Võ Sĩ Hiệp ; xuất bản: 01/05/2019 12:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video