Thông tin mời thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04-SCL2018: Sửa chữa nhà trực vận hành và sửa chữa khu vực Đa Nhim - Sông Pha

TAGS:
Tác giả: P.KHVT ; xuất bản: 11/07/2018 10:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video