Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2021

Thông báo mời thầu: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2021

Số TBMT: 20210747972-00

Thời điểm đăng tải: 16/07/2021 11:00 

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/07/2021 - 15:00

Lĩnh vực : Phi tư vấn 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

 Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói 

Dự toán gói thầu: 3.009.021.670 VND 

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

TAGS:
Tác giả: Ngô Xuân Tình ; xuất bản: 16/07/2021 01:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020